A
Nr kandydata:
matematyka I stopnia stacjonarne
Katalog kierunków Poszukaj interesującego Cię kierunku i wybierz 'Rozpocznij rekrutację.'
Skip Navigation Links
matematyka
Poziom studiów
I stopnia
Długość studiów
3 lata (6 sem)
Forma studiów
stacjonarne
Limit miejsc
100
Opłata rekrutacyjna
85
Kryteria przyjęć na studia kandydatów z "nową maturą"

Lista rankingowa kandydatów na studia (wspólna dla „nowej” i „starej” matury) zostanie sporządzona na podstawie liczby K punktów kwalifikacyjnych. 

W odniesieniu do „nowej” matury liczba K równa się większej z następujących dwóch liczb:

A oraz 1,5•B,  

gdzie:

A – wynik w procentach z matematyki na poziomie podstawowym (część pisemna),

B – wynik w procentach z matematyki na poziomie rozszerzonym (część pisemna). 

Jeżeli kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki na którymś z wymienionych poziomów, to przyjmuje się odpowiednio A=0 lub B=0.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na studia według obowiązującej w czasie postępowania kwalifikacyjnego Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Specjalności:

1. Specjalności nauczycielska:

matematyka (nauczycielska) 

obejmuje wstępne przygotowanie pedagogiczne (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne) do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich po skończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

2. Specjalność nienauczycielska:

- matematyka uniwersalna

UWAGA:

Kierunek lub specjalność na studiach stacjonarnych może zostać uruchomiony w przypadku gdy spełnia warunki wskazane przez Rektora w odrębnych regulacjach dotyczących ustalonych limitów niezbędnych do uruchomienia kierunku/specjalności.

Wybór specjalności po pierwszym roku studiów.

Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze "starą maturą"

Lista rankingowa kandydatów na studia (wspólna dla „nowej” i „starej” matury) zostanie sporządzona na podstawie liczby K punktów kwalifikacyjnych. 

W odniesieniu do „starej” matury liczba K równa się, wyrażonej procentowo (zgodnie z obowiązującą w czasie postępowania rekrutacyjnego Uchwałą Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) ocenie z pisemnej części egzaminu dojrzałości z matematyki.

Jeżeli kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki, to przyjmuje się K=0.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na studia według obowiązującej w czasie postępowania kwalifikacyjnego Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Specjalności:

1. Specjalności nauczycielska:

matematyka (nauczycielska) 

obejmuje wstępne przygotowanie pedagogiczne (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne) do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich po skończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

2. Specjalność nienauczycielska:

- matematyka uniwersalna

UWAGA:

Kierunek lub specjalność na studiach stacjonarnych może zostać uruchomiony w przypadku gdy spełnia warunki wskazane przez Rektora w odrębnych regulacjach dotyczących ustalonych limitów niezbędnych do uruchomienia kierunku/specjalności.

Wybór specjalności po pierwszym roku studiów.

Termin rejestracji elektronicznej od
6/1/2021 12:00:38 AM
Termin rejestracji elektronicznej do
7/14/2021 11:59:00 PM
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
16.07.2021
Termin i miejsce dokonania wpisu na studia
19-21.07.2021 w godzinach 8:00-15:30 budynek główny UP przy ul. Podchorążych 2 pok.118
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rezerwowej
22.07.2021
Termin i miejsce dokonania wpisu na studia dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej
23-27.07.2021
Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata matematyki. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki, takich jak: analiza matematyczna, algebra liniowa, geometria, logika i teoria mnogości, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa oraz informatyka i matematyka obliczeniowa. Dysponuje umiejętnościami dokonywania złożonych obliczeń, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej. Potrafi w twórczy sposób rozwiązywać problemy praktyczne i teoretyczne, jest otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i przygotowany do podnoszenia swoich kwalifikacji, pozwalających na dostosowanie się do zmian w gospodarce rynkowej. Dodatkowo, absolwent studiów I stopnia, zna język obcy na poziomie średniozaawansowanym B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz jest przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w konsorcjach przemysłowych, firmach komputerowych, a także w sektorze finansowym. Ukończenie I stopnia studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku matematyka. 

Absolwent specjalności matematyka (nauczycielska) uzyskuje wiedzę oraz umiejętności z zasadniczego trzonu przygotowania pedagogicznego (psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego) niezbędnego do uzyskania, po studiach drugiego stopnia, kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania matematyki. Jest przygotowany do pełnienia funkcji opiekuna - wychowawcy, osoby adaptacyjno - integrującej. Zdobywa także wstępne przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych. 

Absolwent nienauczycielskiej specjalności matematyka uniwersalna uzyskuje wiedzę umożliwiającą stosowanie metod matematycznych w analizie i modelowania różnych zjawisk: przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, a także zjawisk występujących w problemach technicznych. Zdobywa wiedzę programistyczną pozwalającą na adaptację do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwent posiada wiedzę z zakresu statystyki, sztucznej inteligencji, analizy numerycznej, systemów baz danych i programowania. Dobór treści programowych jest nakierowany nie tylko na tworzenie modeli mających za zadanie odkrycie istoty opisywanych zjawisk, ale także na ich aspekt praktyczny uwzględniający zdolności predykcyjne modeli i ich własności numeryczne. W szczególności, omawiane jest zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wspomagania procesu podejmowania decyzji w warunkach ograniczonej pewności. Program studiów umożliwia zdobycie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych za pomocą bibliotek języków Python i R oraz praktycznego wykorzystania systemów bazodanowych SQL i NoSQL, jak również narzędzi Business Intelligence. W oparciu o zdobytą wiedzę dotyczącą zasad programowania obiektowego oraz wzorców projektowych i architektonicznych absolwent potrafi tworzyć aplikacje internetowe współpracujące z bazami danych. W ramach przedmiotów do wyboru studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy i zdobycia specjalistycznych umiejętności zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, może ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w firmach bankowych, w ośrodkach badań statystycznych, a także w sektorach związanych z branżą IT. Ukończone studia pozwalają także na podjęcie pracy w instytucjach i laboratoriach badawczych na stanowiskach wymagających umiejętności modelowania, symulacji i analizy danych. 

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną

Paweł Solarz

email: pawel.solarz@up.krakow.pl

tel. 126626391

pn-pt: 8:00-15:00

Informacja o plikach COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności.

Nie znaleziono Nie wybrano